SSNR » Najaarscongres

De Dordtse Synode en Zeeland

 

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de bekende Synode van Dordrecht (1619/1619) werd gehouden. De leer van de remonstranten werd daar onderzocht en veroordeeld. Van groot belang is dat ook de praktijk van het (kerkelijke) leven aan de orde kwam. Zoals de catechese en de zondagsheiliging. Dit lag in de lijn van de Zeeuwse afgevaardigden ter Synode, zoals de Zierikzeese predikant en nadere reformator Godefridus Udemans. Bijna een eeuw later keek de Middelburgse piëtistiche predikant Jacobus Leydecker hierop nog eens terug met zijn boek Eere van de Nationale Synode van Dordregt.  ► Lees het in deel 1 (1705) of deel 2 (1707).

    Wat de Zeeuwen in Dordt naar voren brachten, wat ze mee naar huis namen en hoe ze over de Synode dachten, is ook vandaag nog actueel. Kom daarom naar ons congres dat dit jaar in samenwerking met de Zeeuwse stichting StoKosmos plaatsvindt in de Gasthuiskerk te Zierikzee. Van harte welkom! 

Lees de folder.

 

Datum: D.V. zaterdag 29 september 2018
Plaats: Gasthuiskerk, Havenplein 17. 4301 JD Zierikzee.

     Zie de folder voor de bereikbaarheid van de kerk.

 

Programma
10.30: Opening door de voorzitter van de SSNR, prof. dr. W.J. op 't Hof

 

10.45: Drs. C.J. Meeuse, De doorwerking van de Dordtse Synode in het

            pastoraat van de Nadere Reformatie

11.30: Dr. H. Uil, De betekenis van de Zeeuwse kerk en overheid voor de

            besluitvorming van de Dordtse Synode

12.15: Discussie

 

12.30: Lunchpauze.  Boekentafel aanwezig 

           'Wandelen met Udemans' door Zierikzee o.l.v. stadshistoricus H. Uil

 

14.00: Dr. P.C. Hoek, De visie van Jacobus Leydecker op de Dordtse Synode

14.45: Discussie

15.00: Sluiting

 

Deelnemingskosten 25,00 euro, (inclusief koffie/thee en lunch) z.s.m.  overschrijven op bankrekening IBAN NL17INGB0005352562 t.n.v. Stichting Studie der Nadere Reformatie te Bilthoven. Studenten krijgen op vertoning van hun studentenpas 30% korting.
Aanmelden is nog mogelijk: gebruik formulier

Informatie bij secretaris SSNR: 

 

De uitgewerkte lezingen worden gepubliceerd in het Documentatieblad Nadere Reformatie. Neem nog dit jaar een abonnement. U krijgt dan niet alleen de artikelen over de Dordtse Synode en Zeeland, maar u mag ook een boek uitzoeken. Nieuwsgierig? Lees verder ...

 

Voorgaande congressen

2016

 

Jodocus van Lodensteyn (1620-1677) ►1 

Vind in Pietas alle werken van en literatuur over Lodensteyn

Beluister lezingen van ochtend- en van de middagbijeenkomst

2015

Bernardus Smijtegelt (1665-1739) ►1  ►2

Vind in Pietas de werken van en de literatuur over Smijtegelt

Beluister lezingen van ochtend- en van de middagbijeenkomst

2014

Geloof en gevoel in het gereformeerde Piëtisme ►1

Vind in Pietas enige literatuur over dit onderwerp

2013

Christopher Love (1618-1651) ►1

Vind in Pietas alle Nederlandse uitgaven van Love

 

Een stukje geschiedenis

De reeks najaarscongressen is voortgekomen uit de themadagen die Lindenberg's Boekhandel in samenwerking met de redaktie van het Documentatieblad Nadere Reformatie organiseerde. De eerste themadag 'De Nadere Reformatie en de joden' werd gehouden op 23 mei 1981 in Rotterdam. Zie de aankondiging (Documentatieblad 1981)

 

en het verslag in het Reformatorisch Dagblad van 25 mei 1981.

 

 

 

Printversie

Ontwerp en realisatie: Novatrix | Advies: Stichting Reformatica
© Stichting Studie der Nadere Reformatie